Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 93 Doctor: Sick

Vocabulari

He de veure un metge
Мне нужно обратиться к врачу
El doctor està a l'oficina?
Врач в кабинете?
No em sento bé
Мне нехорошо
Estic malalt
Я болен
Tinc un mal de panxa
У меня болит живот
Tinc un mal de cap
У меня голова болит
Establir
Прилечь
He de establir
Я должен прилечь
Em fa mal el coll
У меня болит горло
Sento nàusees
Меня тошнит
Tinc una al · lèrgia
У меня аллергия
Tinc diarrea
У меня понос
Estic marejat
У меня кружится голова
Tinc una migranya
У меня мигрень