Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 53 A la ciutat: Al carrer

Vocabulari

Carrer
Улица
Intersecció
Перекресток
Signe trànsit
Дорожный знак
Cantonada
Угол
Streetlight
Уличный фонарь
Semàfor
Светофор
Vianants
Пешеход
Avinguda
Авеню
Pas de vianants
Пешеходный переход
Vorera
Тротуар
Banys
Туалеты
Bany
Ванная комната