Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 50 Hotel: expressions d'Emergència

Vocabulari

Cercar
Посмотрите
Escoltar
Послушайте
Tenir cura
Осторожно!
Foc
Пожар
Fora d'aquí
Выйдите отсюда!
Ajudar
Помощь
Ajuda'ma
Помогите мне
Prisa
Поторопитесь
Aturi
Остановитесь
Policia
Полиция
És una emergència
Это чрезвычайная ситуация