Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 44 Viatge: On vas?

Vocabulari

On et dirigeixes?
Куда вы направляетесь?
Me'n vaig de vacances
Я собираюсь в отпуск
Quantes maletes té?
Сколько у вас чемоданов?
A quina terminal es necessiten?
Какой терминал вам нужен?
Me'n vaig en un viatge de negocis
Я собираюсь в командировку
Voldria un seient de passadís
Я хотел бы место у прохода
M'agradaria tenir un seient a la finestra
Я хотел бы место у иллюминатора
Per què l'avió es retarda?
Почему задерживается самолет?
Abróchate el cinturó de seguretat
Пристегните ремень
Cerco terminal A
Я ищу терминал А
Puc tenir una manta?
Можно ли мне получить одеяло?
A quina hora anem a aterrar?
Когда мы приземлимся?
Terminal B és per a vols internacionals
Терминал B предназначен для международных рейсов