Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 35 Oposats: Vell / nou

Vocabulari

Vell
Старый
Nou
Новый
Aspre
Грубый
Alise
Гладкий
Espessor
Толстый
Delgado
Тонкий
Fred (clima)
Холодная (погода)
Hot (temps)
Жаркая (погода)
Tots
Все
Cap
Никто
Abans
До
Després
После