Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 31 Oposats: fàcil / difícil

Vocabulari

Fàcil
Легкий
Difícil
Трудный
Mateix
Тот же
Diferent
Различный
Jale
На себя
Empenta
К себе
Pocs
Несколько, немного
Molts
Много
Llarg
Длинный
Curt
Короткий
Res
Ничего
Una cosa
Что-то