Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 18 Instruccions: On?

Vocabulari

Darrere d'
За
Davant d'
Перед
Al costat de
Рядом
La primera porta a la dreta
Первая дверь справа
Al semàfor, giri a la dreta 4
На четвертом светофоре поверните направо
Em entens?
Вы меня понимаете?
Nord
Север
Oest
Запад
Sud
Юг
Orient
Восток
A la dreta
Вправо
A l'esquerra
Влево
Hi ha un ascensor?
Здесь есть лифт?
On són les escales?
Где лестница?
En quina direcció?
В каком направлении?
La segona porta a l'esquerra
Вторая дверь слева
A la tornada de cantonada a l'esquerra
На углу поверните налево