Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 17 Instruccions: Al final del passadís

Vocabulari

Tot dret
Вперед
A la part de darrere
Сзади
Per al front
Спереди
Dins
Внутри
Fora
За пределами (снаружи)
Aquí
Здесь
Hi
Там
Al llarg de la paret
Вдоль стены
Prop
Около
Al voltant de la cantonada
За углом
Lluny
Далеко
Al taulell
За столом
En la línia
В очереди
A baix
Вниз
Amunt
Наверх
Al final del passadís
По коридору