Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 16 Instruccions: Vine aquí

Vocabulari

Només un moment
Минуточку
Esperi aquí
Подождите здесь
Segueix-me
Следуйте за мной
Ella t'ajudarà
Она поможет вам
Entrada
Войдите!
Seure
Садитесь
Vine aquí
Идите сюда
Muéstrenme
Покажите мне