Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 9 Inici: Expressions

Vocabulari

A propòsit
Кстати
Almenys
По крайней мере
Finalment
Наконец
No obstant això
Однако
Per tant
Поэтому
No es preocupi
Не волнуйтесь
Això depèn
Как сказать
Em sap greu
Простите
Ara mateix
Сейчас
No sé
Я не знаю
Com aquest
Таким образом