Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Rus :: lliçó 3 Començar: Parli més lent

Vocabulari

Parli poc a poc
Говорите медленно
No ho entenc
Не понимаю
Ho entens?
Вы понимаете?
Segur
Конечно
Repetiu, si us plau
Повторите, пожалуйста
Una altra vegada
Снова
Paraula per paraula
Пословно
A poc a poc
Медленно
Com es diu?
Как вы сказали?
Què significa això?
Что это значит?
Què li vas dir?
Что вы сказали?
Té una pregunta?
У вас есть вопрос?