Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Japonès :: lliçó 109 Equip: Argot

Vocabulari

Llibre de Visites
gesuto bukku ゲストブック
Carret de la compra
shoppingu kaーto ショッピングカート
Grup de notícies
nyuーsu guruーpu ニュースグループ
Subscriure
koudoku suru 購読する
Els missatges sortints
soushin messeーji 送信メッセージ
Electrònic xifrat
angou ka meーru 暗号化メール
Safata de Enviats
soushin bokkusu 送信ボックス
Els missatges esborrats
sakujo sa re ta messeーji 削除されたメッセージ
Safata d'entrada
jushin torei 受信トレイ
Safata de sortida
soushin torei 送信トレイ