Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Japonès :: lliçó 107 Equip: Parts

Vocabulari

Teclat
kiーboーdo キーボード
Botó
botan ボタン
Ordinador portàtil
rappu toppu konpyuーta ラップトップコンピュータ
Mòdem
modemu モデム
Botó del ratolí
mausu botan マウスボタン
Catifa de Ratolí
mausu paddo マウスパッド
Ratolí
mausu マウス
Base de dades
deーtabeーsu データベース
Portapapers
kurippu boーdo クリップボード