Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Japonès :: lliçó 106 Ocupació: L'entrada de dades

Vocabulari

Bold (text)
futoji 太字
Plantilla
tenpureーto テンプレート
Preferències
sentaku 選択
Marcar la casella
bokkusu ni chekku maーku wo ire te kudasai ボックスにチェックマークを入れてください
Transferència d'arxius
fairu tensou ファイル転送
Accedir
roguon ログオン
Paraula clau
kiーwaーdo キーワード
Nom d'usuari
yuーzaー mei ユーザー名
Contrasenya
pasuwaーdo パスワード
La signatura digital
dejitaru shomei デジタル署名
Domini públic
paburikkudomein パブリックドメイン
Ample de banda
taiiki haba 帯域幅
Bandera
banaー バナー
Icona
aikon アイコン
Preguntes més freqüents
yoku aru shitsumon よくある質問