Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Japonès :: lliçó 104 Ocupació: Navegar per la Internet

Vocabulari

Pàgina principal
hoーmupeーji ホームページ
Pujar
appu roーdo アップロード
Triar
sentaku suru 選択する
Carpeta
foruda フォルダ
Barra d'eines
tsuーru baー ツールバー
Tornar
modoru 戻る
Marcador
okiniiri お気に入り
Arrova (@)
attomaーku アットマーク(@)
Barra (/)
surasshu スラッシュ(/)
Dos punts (:)
koron コロン(:)