Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Japonès :: lliçó 103 Ocupació: Utilització d'Internet

Vocabulari

Internet
intaーnetto インターネット
Enllaç
rinku リンク
Hiperenllaç
haipaーrinku ハイパーリンク
Proveïdor de serveis d'Internet
intaーnettosaーbisupurobaidaー インターネットサービスプロバイダー
Xarxa
nettowaーku ネットワーク
Lloc web
webu saito ウェブサイト
Pàgina web
webu peーji ウェブページ
Adreça de pàgina web (URL)
webu peーji no adoresu ウェブページのアドレス
Lloc web segur
anzen na webu saito 安全なウェブサイト
Navegador
burauza ブラウザ
Search Engine
kensaku enjin 検索エンジン
Servidor segur
anzen na saーbaー 安全なサーバー