Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Japonès :: lliçó 99 De oficina: escriptori

Vocabulari

Estic buscant una grapadora
watashi ha hocchikisu wo sagashi te i masu 私はホッチキスを探しています
Xinxa
gabyou 画鋲
Llapis
enpitsu 鉛筆
Llibre
hon 本
Paper
kami 紙
Quadern
noーto ノート
Diapositives
suraido スライド
Calendari
karendaー カレンダー
Cinta
teーpu テープ
Necessito trobar un mapa
watashi ha chizu wo mitsukeru hitsuyou ga ari masu 私は地図を見つける必要があります