Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Japonès :: lliçó 94 Metge: Lesió

Vocabulari

Té febre?
netsu ga ari masu ka 熱がありますか?
Sí, tinc una febre
hai, netsu ga ari masu はい、熱があります
He tingut febre des d'ahir
kinou kara netsu ga ari masu 昨日から熱があります
Podria vostè si us plau truqui a un metge?
isha wo yon de morae masu ka 医者を呼んでもらえますか?
Quan el metge ve?
isha ha itsu ki masu ka 医者はいつ来ますか?
Em fa mal el peu
ashi ga itai desu 足が痛いです
Vaig caure
korobi mashi ta 転びました
Vaig tenir un accident
watashi ha jiko wo okoshi mashi ta 私は事故を起こしました
Crec que es va trencar
kossetsu shi ta to omoi masu 骨折したと思います
Repòs en llit
ansei 安静
Calefacció pad
yutaka kan shippu 温感シップ
Borsa de gel
aisu pakku アイスパック
Honda
tsuri houtai つり包帯
Cal un repartiment
gipusu houtai ga hitsuyou desu ギプス包帯が必要です