Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Japonès :: lliçó 68 Restaurant: El pagament

Vocabulari

Menjar
taberu 食べる
Beure
nomu 飲む
Puc parlar amb el gerent?
maneーjaー wo onegai shi masu マネージャーをお願いします
Què és això?
kore ha nani desu ka これは何ですか?
Projecte de llei
seikyuu sho 請求書
Punta
chippu チップ
Puc pagar amb targeta de crèdit?
kurejittokaーdo ha tsukae masu ka クレジットカードは使えますか?
Quant li dec?
ikura desu ka いくらですか?
El compte, si us plau
seikyuu sho wo onegai shi masu 請求書をお願いします
Té una altra targeta de crèdit?
betsu no kurejitto ha ari masu ka 別のクレジットはありますか?
Necessito un rebut
ryoushuu sho wo onegai shi masu 領収書をお願いします
On és el lavabo?
toire ha doko desu ka トイレはどこですか?
Sortida
ideguchi 出口
Entrada
irikuchi 入口
Gràcies pel bon servei
subarashii saーbisu wo arigatou gozai mashi ta 素晴らしいサービスをありがとうございました