Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Japonès :: lliçó 42 Viatge: Sortida i arribada

Vocabulari

Sortida
shuppatsu 出発
Enlairament
ririku 離陸
Aterratge
chakuriku 着陸
Pista
kassou ro 滑走路
Arribada
touchaku 到着
Edifici de la terminal
taーminaru biru ターミナルビル
Secció per a no fumadors
kinen seki 禁煙席
Duana
zeikan jimusho 税関事務所
Duty free
menzei 免税
Guàrdia de seguretat
keibi in 警備員
Detector de metalls
kinzoku tanchi ki 金属探知機
Màquina de raigs X
ekkusu sen kiki X線機器
Formulari d'identificació
mibun shoumei sho 身分証明書