Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Japonès :: lliçó 14 Números: 100 i 1000

Vocabulari

100
100
200
200
300
300
400
400
500
500
600
600
700
700
800
800
900
900
1000
1000