Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Japonès :: lliçó 13 Nombres: 10 al 100

Vocabulari

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100