Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Japonès :: lliçó 10 Números: del 0 al 10

Vocabulari

Números
suuji 数字
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10