Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 106 Работа: въвеждане на данни

Лексика

Получерен
cū tĭ de 粗体的
Шаблон
mú băn 模板
Предпочитания
yōu xiān quán 优先权
Трансфер на файл
wén jiàn chuán shū 文件传输
Влезте в
dēng lù 登陆
Ключова дума
guān jiàn zì 关键字
Потребителско име
yòng hù míng 用户名
Парола
mì mā 密码
Електронен подпис
shù zì qiān míng 数字签名
Обществен домейн
gōng gòng yù 公共域
честотна лента
dài kuān 带宽
Банер
guăng gào 广告
Икона
tú biāo 图标
Често задавани въпроси
cháng jiàn wèn dá 常见问答