Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 98 Офис: Доставки

Лексика

Къде са ножиците?
jiăn dāo zài nă lĭ 剪刀在哪里?
Острилка
zhuăn bĭ dāo 转笔刀
Кламер
qū bié zhēn 曲别针
Имам нужда от писалка
wŏ xū yào yī zhī bĭ 我需要一支笔
Бележник
xiĕ zì bĕn 写字本
Линийка
chĭ zi 尺子
Плик
xìn fēng 信封
Печат, марка
yóu piào 邮票
Лепило
jiāo shuĭ 胶水
Гума
xiàng pí 橡皮