Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 96 Лекар: Получаване на помощ

Лексика

Вземайте по две таблети на ден
yī tiān chī liăng piān 一天吃两片
Вие мед сестра ли сте?
nĭ shì hù shi mā 你是护士吗?
Влезе ли лекарят?
yī shēng zài mā 医生在吗?
Сериозно ли е?
hĕn yán zhòng mā 很严重吗?
Не знам какво ми е
wŏ bù zhī dào wŏ yŏu shén me 我不知道我有什么
Загубих се очилата
wŏ de yăn jìng diū le 我的眼镜丢了
Може ли веднага да ги подмените?
nĭ néng lì kè tì huàn tā men mā 你能立刻替换他们吗?
Необходима ли е рецепта?
wŏ xū yào yī gè chŭ fāng mā 我需要一个处方吗?
Има ли аптека наблизо?
zhè ge fù jìn yŏu yào fáng mā 这个附近有药房吗?
Имам нужда от нещо за настинка
wŏ xū yào yī xiē zhì liáo găn mào de yào 我需要一些治疗感冒的药
Благодаря ви за вашата помощ
găn xiè nĭ de bāng zhù 感谢你的帮助
Колко ти дължа?
wŏ qiàn nĭ duō shao qián 你欠你多少钱?