Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 91 Почивка: Насекоми

Лексика

Аз не обичам насекоми
wŏ bù xĭ huan chóng zi 我不喜欢虫子
Пчела
mì fēng 蜜蜂
Винаги ли има толкова много мухи?
zhè lĭ zŏng shì yŏu zhè me duō de cāng ying mā 这里总是有这么多的苍蝇吗?
Какъв вид паяк?
zhè shì nă zhŏng zhī zhū 这是哪种蜘蛛?
Червей
rú chóng 蠕虫
Пеперуда
hú dié 蝴蝶
Калинка
piáo chóng 瓢虫
Мравка
mă yĭ 蚂蚁
Гъсеница
máo mao chóng 毛毛虫
Хлебарките са гадни
zhāng láng hĕn zāng 蟑螂很脏
Това е репелент против насекоми
zhè shì qū wén jì |这是驱蚊剂