Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 88 Почивка: Основни дейности

Лексика

Обичам да играя на дама
wŏ xĭ huan wán tiào qí 我喜欢玩跳棋
Искам да играя карти
wŏ xiăng wán pái 我想玩牌
Не обичам да играя на шах
wŏ bù xĭ huan guó jì xiàng qí 我不喜欢国际象棋
Не е нужно да ходя на ресторант
wŏ bù xū yào qù cān tīng 我不需要去餐厅
Харесва ми да си играя с хвърличо
wŏ xiăng qù fàng fēng zhēng 我想去放风筝
Не обичам планински туризъм и катерене
wŏ bù xĭ huan pá shān 我不喜欢爬山
Обичам да карам колело
wŏ xĭ huan qí zì xíng chē 我喜欢骑自行车
Аз не искам да играя видео игри
wŏ bù xĭ huan wán diàn zĭ yóu xì 我不喜欢玩电子游戏
Обичам да танцувам
wŏ xĭ huan tiào wŭ 我喜欢跳舞
Обичам да свиря
wŏ xĭ huan wán 我喜欢玩
Трябва да се прибера у дома
wŏ yāo huí jiā le 我要回家了