Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 86 Почивка: Неща, които обичам да правя

Лексика

Обичам да правя снимки
wŏ xiăng zhào zhāng xiāng 我想照张相
Обичам да свиря на китара
wŏ xiăng tán jí tā 我想弹吉他
Аз не обичам да плета
wŏ bù xĭ huan biān zhī 我不喜欢编织
Аз не обичам да рисувам
wŏ bù xĭ huan huì huà 我不喜欢绘画
Обичам да чета
wŏ xĭ huan yuè dú 我喜欢阅读
Не обичам да правя модели на самолети
wŏ bù xĭ huan zuò fēi jī mó xíng 我不喜欢做飞机模型
Обичам да слушам музика
wŏ xĭ huan tīng yīn yuè 我喜欢听音乐
Обичам да събирам марки
wŏ xĭ huan shōu jí yóu piào 我喜欢收集邮票
Аз не обичам да пея
wŏ bù xĭ huan chàng gē 我不喜欢唱歌
Аз обичам да чертая
wŏ xĭ huan huà huà 我喜欢画画