Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 75 Храна: В хлебарницата

Лексика

Не мога да ям захар
wŏ bù néng chī táng 我不能吃糖
Житни храни
mài piàn zhōu 麦片粥
Курабийка
qū jī bĭng gān 曲奇饼干
Франзела
Fă shì cháng gùn miàn bāo 法式长棍面包
Понички
duō ná juān 多拿圈
торта
dàn tà 蛋挞
Десерт
tián pĭn 甜品
Торта
dàn gāo 蛋糕
Сандвич
sān míng zhì 三明治