Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 68 Ресторант: плащане

Лексика

Ям
chī 吃
Пия
hē 喝
Мога ли да говоря с мениджъра?
wŏ kĕ yĭ gēn jīng lĭ shuō huà mā 我可以跟经理说话吗?
Какво е това?
zhè shì shén me 这是什么?
Сметка
zhàng dān 账单
Бакшиш
xiăo fèi 小费
Мога ли да платя с кредитна карта?
wŏ kĕ yĭ yòng xìn yòng kă jié zhàng mā 我可以用信用卡结账吗?
Колко ти дължа?
wŏ qiàn nĭ duō shao qián 你欠你多少钱?
Сметката, моля
qĭng măi dān 请买单
Имате ли друга кредитна карта?
nĭ yŏu qí tā de xìn yòng kă mā 你有其它的信用卡吗?
Необходима ми е квитанция
wŏ xū yào yī gè shōu jù 我需要一个收据
Къде е тоалетната?
xĭ shŏu jiān zài nă lĭ 洗手间在哪里?
Изход
chū kŏu 出口
Вход
rù kŏu 入口
Благодарим Ви за добро обслужване
găn xiè nĭ fú wù zhōu dào 感谢你服务周到