Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 66 Ресторант: приготвяне на храната

Лексика

Как е приготвено това?
zhè ge yīng gāi zĕn yàng zhŭn bèi 这个应该怎样准备?
Печен
kăo de 烤的
Печено на грил
kăo de 烤的
Печено на скара
kăo de 烤的
Пържено
yóu zhá de 油炸的
Соте
chăo de 炒的
Препечен
kăo de 烤的
Бланширан
zhēng de 蒸的
Кълцан
qiē suì de 切碎的
Това е прегорено
zhè ge shāo jiāo le 这个烧焦了
Закуска
zăo cān 早餐
Обяд
wŭ cān 午餐
Вечеря
wăn cān 晚餐
Закуска
xiăo chī 小吃
Аз съм на диета
wŏ zhèng zài jié shí 我正在节食
Аз съм вегетарианец
wŏ shì sù shí zhŭ yì zhĕ 我是素食主义者
Аз не ям месо
wŏ bù chī ròu 我不吃肉
Аз съм алергичен към ядки
wŏ duì jiān guŏ guò mĭn 我对坚果过敏