Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 64 Ресторант: поръчка на храна

Лексика

Месото е сурово
ròu shì shēng de 肉是生的
Харесвам го неопечено
wŏ xĭ huan bàn shēng de 我喜欢半生的
Харесвам го средно на вкус
wŏ xĭ huan zhōng dĕng shú dù de 我喜欢中等熟度的
Добре опечен
wán quán zhŭ shóu de 完全煮熟的
Бих искал да опитам местно ястие
wŏ xiăng cháng cháng dāng dì de cài 我想尝尝当地的菜
Имам алергия към различни храни
wŏ duì bù tóng de shí wù guò mĭn 我对不同的食物过敏
Какви съставки съдържа?
zhè ge dōu yŏu nă xiē pèi liào 这个都有哪些配料?
Какъв вид месо имате?
nĭ yŏu nă zhŏng ròu 你有哪种肉?