Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 62 Ресторант: Намиране на ресторант

Лексика

Къде има добър ресторант?
nă lĭ yŏu hăo de cān tīng 哪里有好的餐厅?
Ние се нуждаем от маса за четирима
wŏ men xū yào yī gè sì gè rén de cān zhuō 我们需要一个四个人的餐桌
Бих искал да резервирам маса за двама
wŏ xiăng yù dìng yī gè liăng gè rén de cān zhuō 我想预定一个两个人的餐桌
Сервитьор
fú wù yuán 服务员
Сервитьорка
nǚ fú wù yuán 女服务员
Може ли да видя менюто?
wŏ kĕ yĭ kān yī xià cài dān mā 我可以看一下菜单吗?
Какво ще препоръчате?
nĭ yŏu shén me kĕ tuī jiàn de mā 你有什么可推荐的吗?
Какво е включено?
bāo kuò xiē shén me 包括些什么?
Дойде ли със салата?
bāo kuò shā lā mā 包括沙拉吗?
Каква е супата на деня?
jīn tiān de tāng shì shén me 今天的汤是什么?
Какви са специалитетите за днес?
jīn tiān de tè cān shì shén me 今天的特餐是什么?
Какво бихте искали да ядете?
nĭ xiăng chī diăn shén me 你想吃点什么?
Десерт за деня
jīn tiān de tián diăn 今天的甜点