Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 61 Пазаруване: Продажба

Лексика

Търся огърлица
wŏ xiăng măi yī tiáo xiàng liàn 我想买一条项链
Има ли някакви продажби?
yŏu dă zhé de mā 有打折的吗?
Аз отивам да платя в брой?
wŏ fù xiàn jīn 我付现金
Можете ли да го запазите за мен?
nĭ kĕ yĭ bă tā men gĕi wŏ liú zhe mā 你可以把他们给我留着吗?
Приемате ли кредитни карти?
nĭ men zhè lĭ jiē shòu xìn yòng kă mā 你们这里接受信用卡吗?
Бих искал да обменя тази
wŏ xiăng yào huàn zhè ge dōng xī 我想要换这个东西
Мога ли да го върна?
wŏ kĕ yĭ tuì huán zhè ge mā 我可以退还这个吗?
Отворено
yíng yè 营业
Затворено
guān mén 关门
Затворено за обяд
wŭ cān shí jiān tíng yè 午餐时间停业
Получаване
shōu jù 收据
Дефектен
cì pĭn 次品
Счупен
huài le de 坏了的
Изход
chū kŏu 出口
Вход
rù kŏu 入口
Продавач
xiāo shòu yuán 销售员
?
shāng diàn jī diăn guān mén 商店几点关门?