Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 60 Пазаруване: Бижута

Лексика

Бижутер
zhū băo Shāng 珠宝商
Бижута
zhū băo 珠宝
Гледам
shŏu biăo 手表
Брошка
xiōng zhēn 胸针
Огърлица
xiàng liàn 项链
Обици
ĕr huán 耳环
Пръстен
jiè zhi 戒指
Гривна
shŏu zhuó 手镯
Можете ли да ми покажете часовника?
nĭ néng gĕi wŏ kān yī xià nà ge shŏu biăo mā 你能给我看一下那个手表吗?
Колко струва?
zhè ge duō shao qián 这个多少钱?
Това е твърде скъпо
tài guì le 太贵了
Имате ли нещо по-евтино?
nĭ yŏu pián yí xiē de mā 你有便宜些的吗?
Можете ли да го опаковате като подарък, моля?
nĭ kĕ yĭ bă tā bāo zhuāng chéng lĭ pĭn mā 你可以把它包装成礼品吗?
Колко ти дължа?
wŏ qiàn nĭ duō shao qián 你欠你多少钱?