Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 57 Пазаруване: Покажи ми

Лексика

Отивам да пазарувам
wŏ qù gòu wù 我去购物
Къде е главният търговски район?
zhŭ yào de gòu wù qū zài nă lĭ 主要的购物区在哪里?
Искам да отида до търговския център
wŏ xiăng qù gòu wù zhōng xīn 我想去购物中心
Може ли да ми помогнете?
nĭ néng bāng zhù wŏ mā 你能帮助我吗?
Аз просто търся
wŏ zhĭ shì kàn kàn 我只是看看
Можете ли да ми покажете няколко ризи?
nĭ néng gĕi wŏ nà xiē chèn shān mā 你能给我那些衬衫吗?
Къде е съблекалнята?
shì yī jiān zài nă lĭ 试衣间在哪里?
Мога ли да го пробвам?
wŏ kĕ yĭ shì yī xià zhè ge mā 我可以试一下这个吗?
Цветът не ми отива
zhè ge yán sè bù shì hé wŏ 这个颜色不适合我
Имате ли го в друг цвят?
nĭ yŏu tóng yī kuăn qí tā yán sè de mā 你有同一款其它颜色的吗?
Харесва ми
wŏ xĭ huan zhè ge 我喜欢这个
Не ми харесва
wŏ bù xĭ huan zhè ge 我不喜欢这个