Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 55 Из града: Транспорт

Лексика

Имам нужда от такси
wŏ xū yào yī liàng jì chéng chē 我需要一辆计程车
Колко е цената на билета?
chē fèi shì duō shao qián 车费是多少钱?
Трафик
jiāo tōng 交通
Хеликоптер
zhí shēng fēi jī 直升飞机
Самолет
fēi jī 飞机
Влак
huŏ chē 火车
Метростанция
dì tiĕ zhàn 地铁站
Лодка
chuán 船
Велосипед
zì xíng chē 自行车
Камион
kă chē 卡车
Кола
qì chē 汽车
Автобус
gōng gòng qì chē 公共汽车
Паркинг-гараж
tíng chē chăng 停车场
Паркинг метра
tíng chē shōu fèi biăo 停车收费表