Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 53 Из града: На улицата

Лексика

Улица
dà jiē 大街
Пресечка, кръстовище
shí zì lù kŏu 十字路口
Пътен знак
jiāo tōng pái 交通牌
Ъгъл
guăi jiăo 拐角
Улично осветление
lù dēng 路灯
Светофар
jiāo tōng zhĭ shì dēng 交通指示灯
Пешеходец
xíng rén 行人
авеню
lín yìn dào 林荫道
Пешеходната пътека
rén xíng héng dào 人行横道
Тротоар
rén xíng dào 人行道
тоалетни
cè suŏ 厕所
Баня
xĭ shŏu jiān 洗手间