Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 52 Из града: Къде е?

Лексика

Къде е автобусната спирка?
gōng jiāo zhàn zài nă lĭ 公交站在哪里?
Каква е следващата спирка?
xià yī zhàn shì nă lĭ 下一站是哪里?
Дали това е моята спирка?
zhè shì wŏ de zhàn mā 这是我的站吗?
Извинете ме, трябва да сляза тук
dă răo yī xià wŏ xū yào zài zhè lĭ xià chē 打扰一下,我需要在这里下车
Къде е музеят?
bó wù guăn zài nă lĭ 博物馆在哪里?
Обществен телефон
gōng yòng diàn huà 公用电话
Има ли телефонен указател?
yŏu diàn huà bù mā 有电话薄吗?
Продавате ли списания на английски език?
nĭ zhè lĭ yŏu yīng yŭ zá zhì mā 你这里有英语杂志吗?
В колко часът започва филма?
diàn yĭng shén me shí jiān kāi shĭ 电影什么时间开始?
Бих искал четири билета, моля
qĭng gĕi wŏ sì zhāng piào 请给我四张票
Е филм на английски език?
diàn yĭng shì Yīng wén de mā 电影是英文的吗?
Пуканки
bào mĭ huā 爆米花
Къде мога да намеря аптека?
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ zhăo dào yào diàn 我可以在哪里找到药店?
Център
shì zhōng xīn 市中心