Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 51 Из града: Населени места

Лексика

В града
zài chéng shì nèi 在城市内
Столица
shŏu dū 首都
Поща
yóu jú 邮局
Пазар
shì chăng 市场
Фурна
miàn bāo fáng 面包房
Книжарница
shū diàn 书店
Аптека
yào diàn 药店
Парк
gōng yuán 公园
Ресторант
fàn diàn 饭店
Киносалон
diàn yĭng yuàn 电影院
Бар
jiŭ bā 酒吧
Банка
yín háng 银行
Болница
yī yuàn 医院
Църква
jiào táng 教堂