Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 49 Хотел: Време е да тръгваме

Лексика

Аз бих искал да наема кола
wŏ xū yào zū yī liàng qì chē 我需要租一辆汽车
Харесва ми терасата
wŏ xĭ huan zhè ge lù tái 我喜欢这个露台
Имам нужда от пиколо
wŏ xū yào yī gè xíng li yuán 我需要一个行李员
Готов съм да се регистрирам
wŏ zhŭn bèi hăo jié zhàng le 我准备好结账了
Можете ли да ми повикате такси?
nĭ néng bāng wŏ jiào yī liàng chū zū chē mā 你能帮我叫一辆出租车吗?
Наслаждавах се на престоя си
wŏ xĭ huan wŏ de zhù chù 我喜欢我的住处
Това е един красив хотел
zhè shì yī gè hĕn piào liang de bīn guăn 这是一个很漂亮的宾馆
Вашите служители са изключителни
nĭ de yuán gōng dōu hĕn chū sè 你的员工都很出色
Аз ще ви препоръчам
wŏ huì tuī jiàn nĭ de 我会推荐你的
Благодаря ви за всичко
xiè xie nín wéi wŏ men suŏ zuò de yī qiè 谢谢您为我们所做的一切