Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 48 Хотел: резервации на хотелски стаи

Лексика

Можете ли да препоръчате евтин хотел?
nĭ néng gĕi wŏ tuī jiàn yī gè piàn yí de bīn guăn mā 你能给我推荐一个便宜的宾馆吗?
Колко е цената за една нощ?
fáng jiān yī wăn duō shao qián 房间一晚多少钱?
Аз ще остана в продължение на три седмици
wŏ yāo zài zhè lĭ zhù sān gè xīng qī 我要在这里住三个星期
Колко е цената за една седмица?
fáng jiān yī zhōu duō shao qián 房间一周多少钱?
Имате ли свободни стаи?
nĭ men hái yŏu kōng fáng jiān mā 你们还有空房间吗?
Имате ли басейн?
bīn guăn yŏu yóu yŏng chí mā 宾馆有游泳池吗?
Къде е басейна?
yóu yŏng chí zài nă lĭ 游泳池在哪里?
Мога ли да видя стаята?
wŏ kĕ yĭ kān yī xià fáng jiān mā 我可以看一下房间吗?
Има ли нещо по-евтино?
hái yŏu gēng piàn yí de mā 还有更便宜的吗?
Имате ли ресторант?
bīn guăn lĭ miàn yŏu cān tīng mā 宾馆里面有餐厅吗?