Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 47 Хотел: необходими неща

Лексика

Къде е асансьора?
diàn tī zài nă lĭ 电梯在哪里?
Трябва да говоря с мениджъра
wŏ xiăng zhăo jīng lĭ shuō huà 我想找经理说话
Душът не работи
lín yù huài le 淋浴坏了
В стаята няма никакви одеяла
fáng jiān lĭ méi yŏu tăn zi 房间里没有毯子
Бихте ли ми донесли друга възглавница?
nĭ néng zài gĕi wŏ yī gè zhĕn tou mā 你能再给我一个枕头吗?
Стаята ни не беше почистена
wŏ men de fáng jiān méi yŏu bèi dă săo 我们的房间没有被打扫
Имаме нужда от кърпи за басейна
wŏ men xū yào yī xiē yóu yŏng yòng de máo jīn 我们需要一些游泳用的毛巾
Няма топла вода
fáng jiān méi yŏu rè shuĭ 房间没有热水
Не ми харесва тази стая
wŏ bù xĭ huan zhè jiān wū zi 我不喜欢这间屋子
Ние се нуждаем от стая с климатик
wŏ men xū yào yī jiān yŏu kòng tiáo de fáng jiān 我们需要一间有空调的房间
Аз нямам резервация
wŏ méi yŏu yù dìng 我没有预定