Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 45 пътуване: Пристигане до вашата дестинация

Лексика

Добре дошли
huān yíng 欢迎
Ето паспорта ми
zhè shì wŏ de hù zhào 这是我的护照
Имате ли нещо за деклариране?
nĭ yŏu yāo bào guān de dōng xī mā 你有要报关的东西吗?
Да, имам нещо за деклариране
shì de wŏ yŏu yāo bào guān de dōng xī 是的,我有要报关的东西
Не, нямам нищо за деклариране
wŏ méi yŏu yāo bào guān de dōng xī 我没有要报关的东西
Аз съм тук по работа
wŏ lái zhè lĭ zuò shēng yi de 我来这里做生意的
Аз съм тук на почивка
wŏ lái zhè lĭ lǚ yóu de 我来这里旅游的
Аз ще бъда тук една седмица
wŏ jiāng zài zhè lĭ yī xīng qī 我将在这里一星期
Къде мога да си потърся багажа?
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ lĭng qŭ wŏ de xíng li 我可以在哪里领取我的行李?
Къде е митницата?
hăi guān zài nă lĭ 海关在哪里?
Може ли да ми помогне с багажа ми?
qĭng nĭ bāng wŏ ná xià bāo, hăo mā 请你帮我拿下包,好吗?
Мога ли да видя билета ви за багажа?
wŏ kĕ yĭ kān yī xià nĭ de xíng li lĭng qŭ piào jù mā 我可以看一下你的行李领取票据吗?