Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 44 пътуване: Къде отиваш?

Лексика

В каква посока сте?
nĭ yāo qù nă lĭ 你要去哪里?
Колко чанти имате?
nĭ yŏu duō shăo xíng li 你有多少行李?
Кой терминал ти трябва?
nĭ yào qù nă ge hòu jī tīng 你要去哪个候机厅?
Бих искал място до пътеката
wŏ xiăng yào yī gè kào zŏu dào de zuò wèi 我想要一个靠走道的座位
Бих искал място до прозореца
wŏ xiăng yào yī gè kào chuāng hu de zuò wèi 我想要一个靠窗户的座位
Защо бе забавен самолета?
wéi shén me fēi jī wăn diăn le 为什么飞机晚点了?
Затегнете предпазните колани
qĭng xì jĭn ān quán dài 请系紧安全带
Може ли едно одеяло?
kĕ yĭ gĕi wŏ yī tiáo máo tăn mā 可以给我条毛毯吗?
В колко часа ще кацне?
wŏ men shén me shí jiān zhuó lù 我们什么时间着陆?