Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 41 пътуване: На самолета

Лексика

Багажно отделение
xíng li cāng 行李舱
Табла
chá jī 茶几
Пътека
tōng dào 通道
Ред
pái 排
Седалка
zuò wèi 座位
Възглавница
zhĕn tou 枕头
Слушалки
tóu dài shì ĕr jī 头戴式耳机
Предпазен колан
ān quán dài 安全带
Височина
hăi bá 海拔
Авариен изход
jĭn jí chū kŏu 紧急出口
Спасителна жилетка
jiù shēng yī 救生衣
Крило
jī yì 机翼
Опашка
jī wĕi 机尾