Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 40 пътуване: Летище

Лексика

Летище
jī chăng 机场
Самолет
fēi jī 飞机
Полет
háng bān 航班
Билет
fēi jī piào 飞机票
Пилот
fēi xíng yuán 飞行员
Стюардеса
fēi xíng fú wù yuán 飞行服务员
Номер на полета
háng bān háo 航班号
Гейт за качване
dēng jī mén 登机门
Бордна карта
dēng jī pái 登机牌
Паспорт
hù zhào 护照
Ръчна чанта
suí shēn xíng li 随身行李
Куфар
shŏu tí xiāng 手提箱
Багаж
xíng li 行李