Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 29 Времето и сезони

Лексика

Как е времето?
tiān qì zĕn me yàng 天气怎么样?
Горещо е
tiān qì rè 天气热
Студено е
tiān qì lĕng 天气冷
Слънчево е
qíng tiān 晴天
Облачно е
yīn tiān 阴天
Влажно е
cháo shī de 潮湿的
Вали
xià yŭ 下雨
Вали сняг
xià xuĕ 下雪
Ветровито е
guā fēng 刮风
Отвратително
tiān qì hĕn zāo 天气很糟
Каква е температурата?
qì wēn shì duō shăo 气温是多少?
Сезони
jì jié 季节
Зима
dōng jì 冬季
Лято
xià jì 夏季
Пролет
chūn jì 春季
Есен
qiū jì 秋季