Урок по пунктуация Флашкарти Игра със съвпадения Морски шах Игра за памет Куиз за слушане

Китайски :: Yрок 25 Време: Месеци на годината

Лексика

Месеците от годината
yī nián zhōng de yuè fèn 一年中的月份
Януари
yī yuè 一月
Февруари
èr yuè 二月
Март
sān yuè 三月
Април
sì yuè 四月
Май
wŭ yuè 五月
Юни
liù yuè 六月
Юли
qī yuè 七月
Август
bā yuè 八月
Септември
jiŭ yuè 九月
Октомври
shí yuè 十月
Ноември
shí yī yuè 十一月
Декември
shí èr yuè 十二月